Advokatene i Danmark. Alle advokater Online


Danmark


Du, som søkeren, har i noen tilfeller muligheten til å sende inn din søknad om familiegjenforening mens i DanmarkHvis du oppholder deg lovlig i Danmark som EU - EØS-borgere under den frie bevegelighet regler, kan du sende inn en søknad om familiegjenforening - og få den behandlet i Danmark. Hvis du oppholder deg lovlig i Danmark på grunnlag av et gyldig visum, en fornyet visum, på visa-gratis opphold eller utvidet visa-gratis opphold, du har lov til å sende inn din søknad om familiegjenforening - og få den behandlet i Danmark. på grunnlag av arbeid, studier eller som au-pair). Til slutt, du kan få lov til å sende inn søknaden din og få det behandlet - i Danmark under behandlingen av en klage mot en avgjørelse av immigration office, hvis denne klagen er gitt en suspensive effekt med hensyn til loven § (b)). Du kan imidlertid ikke få søknaden behandlet i Danmark, dersom det er åpenbart at du ikke oppfyller vilkårene for familiegjenforening eller hvis du allerede har fått avslag på en søknad om familiegjenforening, fordi du ikke oppfyller vilkårene. Dette betyr at hvis du har blitt nektet familiegjenforening, kan du ikke angi Danmark på et visa eller visa-gratis opphold, og deretter sende inn en ny søknad om familiegjenforening i Danmark - med mindre omstendighetene har endret seg på en måte, så nå vil du være i stand til å møte vilkårene.