Advokatene i Danmark. Alle advokater Online


Danmark abonnerer på den omstridte fn-erklæringen - TV


Danmark hører til den internasjonale samarbeid

Danmark på mandag sluttet seg til FN-erklæring om migrasjon på en konferanse i den marokkanske byen MarrakechProblemet vi står overfor, kan vi ikke kan løse alene.

Det krever samarbeid,"sier Lars Løkke Rasmussen.

Erklæringen, som bærer navnet til Global Compact for Sikker, Ordnet og Vanlige Migrasjon, har skapt stor debatt i mange land.

Herunder også Danmark. Målet er blant annet å bekjempe ulovlig migrasjon, men understreker også at innvandrere må være en aktiv del av samfunnet. Regjeringen kontakter dansk folkeparti frykter at erklæringen vil ha innflytelse på den danske utlendingsloven, fordi den inneholder formuleringer som flerkulturelle aktiviteter bør styrkes, og at betingelsene for innvandrere generelt behov for å bli styrket. Det har Lars Løkke Rasmussen avvist. Han tror ikke at setningen"endringer komma i dansk innvandringspolitikk", og understreker at det ikke er rettslig bindende.

Det bør ikke være noen tvil om det

Lars Løkke Rasmussen fortalte under en hasteforespørgsel på onsdag at han var i arbeid på en såkalt forklaring av stemme for å avklare hvordan den danske regjeringen tolker erklæringen. Formålet er å reagere på kritikk og misforståelser. Mandag forteller statsministeren til TV at Nederland, Norge og Litauen også i forklaring av stemme, og at han håper at flere land vil følge etter. Erklæringen i FN har medlemsland. Det er imidlertid langt fra alle som er fornøyde, og minst land har rapportert om at de ikke ønsker å være med.

tolv av FNS medlemsstater har pre-annonsert at de vil ikke tislutte seg Marrakesh-erklæringen.

De tolv landene er: Han sier at det er en"befolkningseksplosjonen"fra Afrika på den måten, og det er derfor positivt at erklæringen foreslår at det skal være lettere å sende ulovlige innvandrere. Det er en eksisterende folkeretslig plikt til å ta sine borgere hjem. Og hvorfor er det verdifullt at noen av land, vi presser videre på sine internasjonale forpliktelser, og bekrefter det politiske, sier Lars Løkke Rasmussen. Han mener det er viktig å skille mellom innvandrere som er invitert hit for å jobbe, og de som er her uten lovlig rett. Det må uten tvil være Alle mennesker som har menneskerettigheter. Imidlertid, det er ikke en menneskerett. Og migrasjon kan aldri være tilfelle ukontrollert, sier Lars Løkke Rasmussen fra rostrum på FN-konferansen mandag. I dansk folkeparti, som partiets formann Kristian Thulesen Dahl som Danmark venstre for å signere avtalen. Under en debatt med statsministeren i forrige uke, sa han at regjeringen motsier seg selv. På den ene siden regjeringen sier at denne erklæringen har en god effekt for Danmark, fordi vi stadig begår afrikanske land til å ta imot sine egne borgere, som vi ønsker å sende ut, sa Kriistian Thulesen Dahl, og fortsetter: - På den annen side, regjeringen sier at der det handler om teksten i erklæringen, som jeg forskjellige steder synes er problematisk for Danmark, er ikke juridisk bindende.

Så vi kan egentlig bare hoppe opp og falle ned på. Begge kan ikke ha rett På mandag, og insisterer partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, Danmark bør holde deg ut av erklæringen, men han ser positivt på den såkalte forklaring.

Hvis det hadde vært en god uttalelse, så vi hadde ikke behov for en forklaring. Men det er bra at du går inn og tar bestillinger for de verste ting, sier Martin Henriksen til Ritzau.

Lars Løkke Rasmussen er tatt til Marokko, etter at både innvandring og integrering statsråd Inger Støjberg (V) og minister for utviklingssamarbeid Ulla Tørnæs (V) benektet at de skulle ta av.